Pub

Hình ảnh có nhãn Lounge or bar

A Warm Welcome

Whether you are visiting for a taste of our wholesome food or sharing a drink with friends at the bar we are sure you’ll enjoy your experience with us.
 
Our inviting hospitality has made Murphy’s Pub in Dingle a popular spot for locals and visitors alike.

Food

Food served daily from noon, with a wide range of hot & cold dishes, catering for all tastes. We take pride in using as many locally sourced produce as possible.
 
Lunch kicks off at noon daily with a huge range of hot and cold dishes, covering all tastes and likes. We are proud to use as much locally sourced produce as possible and we can assure you they are of the highest standards.
 
If you do get the chance, please try our locally caught Dingle Bay fish, it’s amazing.
Hình ảnh có nhãn Food and drinks

Đính kèm

Hình ảnh có nhãn Activities

Music

Live Nightly Entertainment during high season includes a mix of Traditional Irish Music, Ballads & Folk Songs.

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách