Dingle Town

Hình ảnh có nhãn Natural landscape

The Dingle Way

The Dingle Way is a beautifully scenic long distance walking trail on the world famous Dingle Peninsula, Co. Kerry, Ireland.
 
Hình ảnh có nhãn Food and drinks

Dingle Food Festival

The Dingle Food Festival takes place on the first weekend in October every year and offers a glimpse into the rich culture of food in Dingle.
 

Useful Dingle Resources

Dingle Peninsula Tourism www.dingle-peninsula.ie
 
Dingle Sea Safari www.dingleseasafari.com
 
Dingle Dolphin Tours www.dingledolphin.com
 
Blasket Island Trips www.greatblasketisland.net
 
Ceann Sibeal Golf Course www.dinglelinks.com
 
Dingle Ocean World www.dingle-oceanworld.ie
 
Dingle Marathon www.dinglemarathon.ie
 
Dick Macks Brewhouse www.dickmackspub.com
 
Dingle Distillery www.dingledistillery.com
 
Scuird Archaeological Tours www.ancientdingle.com
 
Coast Line Tours www.coastline-tours.com
 
Blasket Centre www.blasket.ie
 
Louis Mulcahy Pottery www.louismulcahy.com
 
Irish Adventure www.irishadventures.net
 

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách